Siste oppdateringer

Nyheter

 • Min side tilgjengelig for sjøfolk

  • 11.12.2017
  • 09:28
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Fra i dag kan norske sjøfolk logge på Min side og se status for sine sertfikatsøknader og andre data.

 • Vedtok nye regler for offshoretransport av kjemikalier

  • 08.12.2017
  • 10:30
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Siden 2011 har FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, IMO, jobbet med et nytt regelverk for forsyningsskip som frakter farlige og skadelige flytende stoffer i bulk. Norge har deltatt aktivt i arbeidet, og 6. desember ble den nye kjemikaliekoden for støttefartøy (OSV Chemical Code) vedtatt i IMO.

 • Min side for sjøfolk lanseres 11. desember

  • 04.12.2017
  • 11:34
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Min side, Sjøfartsdirektoratets digitale selvbetjeningsløsning for sjøfolk, blir tilgjengelig fra 11. desember. Løsningen gir alle norske sjøfolk tilgang til sine data hos direktoratet.

 • Konvensjon om bedre arbeidsvilkår i fiskerisektoren

  • 17.11.2017
  • 11:45
  • Aktuelt
  • Nyheter

  ILO-konvensjon nr. 188 om arbeids- og levevilkår for fiskere ble gjennomført i Norge 16.november 2017. Konvensjonen skal sikre arbeids- og levevilkårene for alle fiskere som har sitt arbeid om bord i fiskefartøy.