Siste oppdateringer

Nyheter

 • Saksgangen i søknader om ferdighetssertifikat (LFF)

  • 14.12.2017
  • 13:09
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet får for tiden mange henvendelser om krav om ferdighetssertifikat for mannskap på skip som bruker drivstoff med lavt flammepunkt. Her finner du informasjon om sertifikatkravet og søknadsfrister.

 • Min side tilgjengelig for sjøfolk

  • 11.12.2017
  • 09:28
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Fra i dag kan norske sjøfolk logge på Min side og se status for sine sertfikatsøknader og andre data.

 • Vedtok nye regler for offshoretransport av kjemikalier

  • 08.12.2017
  • 10:30
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Siden 2011 har FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, IMO, jobbet med et nytt regelverk for forsyningsskip som frakter farlige og skadelige flytende stoffer i bulk. Norge har deltatt aktivt i arbeidet, og 6. desember ble den nye kjemikaliekoden for støttefartøy (OSV Chemical Code) vedtatt i IMO.

 • Min side for sjøfolk lanseres 11. desember

  • 04.12.2017
  • 11:34
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Min side, Sjøfartsdirektoratets digitale selvbetjeningsløsning for sjøfolk, blir tilgjengelig fra 11. desember. Løsningen gir alle norske sjøfolk tilgang til sine data hos direktoratet.