Går over til risikobaserte tilsyn

1. juni innførte Sjøfartsdirektoratet risikobaserte tilsyn. Det innebærer at høyrisikoskip får nøyere tilsyn enn skip med lav risiko.

Les mer

Siste oppdateringer

Nyheter

 • Fiskefartøy sertifisert med for liten lengde

  • 27.06.2017
  • 14:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  De siste årene har det utviklet seg en forståelse i næringen av at påskrudde konstruksjoner på fartøyet, som løs baug og «ryggsekk» på hekken, ikke trenger å måles med i fartøyets «største lengde». En del fartøy har derfor blitt målt med en kortere lengde enn de skulle og har fått utstedt sertifikater på feilaktig grunnlag.

 • Praksisendring i modellen Tilskudd for NIS konstruksjonsskip

  • 26.06.2017
  • 11:05
  • Fartøy
  • Lasteskip
  • Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Inntil 2 junioroffiserer pr. skip i modellen Tilskudd for NIS konstruksjonsskip har ikke krav til kontrakt om opplæring til kompetansesertifikat dekk/maskin av klasse 1 (D1/M1).

 • Nye svovelregler vil redde liv

  • 19.06.2017
  • 12:15
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Fra 2020 blir det forbudt å bruke skipsdrivstoff med høyere svovelinnhold enn 0,5 prosent, mot dagens 3,5 prosent. En undersøkelse viser at de nye, internasjonale reglene kan redde 200.000 menneskeliv de første fem årene.

 • IMO setter autonomi på dagsorden

  • 14.06.2017
  • 10:27
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Autonome fartøy

  Etter initiativ fra blant annet Sjøfartsdirektoratet, setter FNs sjøfartsorganisasjon IMO spørsmålet om autonome skip på dagsorden.

 • Klart språk på Sjøfartsdirektoratets nettsider

  • 13.06.2017
  • 09:43
  • Aktuelt
  • Nyheter

  En fersk undersøkelse viser at språket på Sjøfartsdirektoratets nettsider er lett å forstå for de fleste. Det er likevel fortsatt ting å jobbe med for direktoratets klarspråksgruppe.

 • Vil være posisjonert for fremtiden

  • 31.05.2017
  • 13:47
  • Aktuelt
  • Nyheter

  - Vi kan ikke være helt sikre på hva fremtiden bringer, men vi ønsker å være med og gjøre norsk innovasjon på fremtidsrettede løsninger til internasjonal standard, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen etter Sjøfartsdirektoratets miniseminar under NorShipping.