Polarkoden i kraft fra 1. januar

Polarkoden trer i kraft fra 1.1.2017. Les mer om regelverket og konsekvenser for skipsfarten.

Les mer

Siste oppdateringer

Nyheter

 • Nye svovelkrav fra IMO

  • 18.11.2016
  • 13:14
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Fra og med 1.januar 2020 må alle skip gå med drivstoff som har maks 0,5 prosent innhold av svovel.

 • Forbereder ballastvannkonvensjonen

  • 17.11.2016
  • 07:05
  • Aktuelt
  • Nyheter

  The International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments, 2004, (ballastvannkonvensjonen) trer i kraft 8. september 2017. Dette medfører nye krav om håndtering av ballastvann for norske skip som går i internasjonal fart.

 • MLC-endringene fra 2014 vil tre i kraft 18. januar 2017

  • 15.11.2016
  • 16:37
  • Aktuelt
  • Nyheter

  2014-endringene av konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Convention, 2006 (MLC)) vil tre i kraft 18. januar 2017. Endringene omhandler blant annet økonomisk sikkerhet for sjøarbeidere som er forlatt av rederiet («abandoned») (reg. 2.5), og kontraktsmessige tilgodehavende/krav på kompensasjon ved en skipsarbeiders død eller langvarig uførhet på grunn av yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesulykke (reg. 4.2).

 • Inspiserte 12 skip i Singapore

  • 15.11.2016
  • 14:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet gjennomfører hvert år flaggstatsinspeksjoner på norske skip i utenlandske farvann. I oktober utførte direktoratet tilsyn på 12 norske skip i Singapore.