Sjøsikkerhetskonferansen

28. - 29. september 2016. Åpen dag 27. september

Siste oppdateringer

Nyheter

 • Autonome skip kan bli storsatsing i Norge

  • 20.09.2016
  • 14:58
  • Sjøfart
  • Fartøy
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Navigasjon

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner Norsk Forum for Autonome skip sin lanseringskonferanse i Oslo 4.oktober. Satsingen på ubemannede skip kan bli en viktig teknologisatsing for Norge.

 • Vekst i antall skip og tonnasje i NIS

  • 19.09.2016
  • 10:38
  • Sjøfart
  • Fartøy
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • NIS

  Den positive utviklingen NIS har vært inne i dette året gir nå store utslag på tonnasjen i registeret. Hittil i år er økningen på 800.000 bruttotonn.

 • Oppdatert veileder i vannforsyning på offshoreinnretninger

  • 15.09.2016
  • 11:55
  • Sjøfart
  • Fartøy
  • Utstyr og tekniske krav
  • Drikkevannforsyning
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Folkehelseinstituttets veileder «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore» foreligger nå i 4. utgave og publiseres samtidig på norsk og engelsk.

 • Sjøfartsdirektoratet med nye nettsider

  • 14.09.2016
  • 12:39
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratets lanserer nye nettsider torsdag 15. september. Sidene er mobiltilpasset, og de mest brukte tjenestene blir enklere å finne.

 • Fritidsfartøy representerer milliardverdier i NOR-registeret

  • 02.09.2016
  • 10:57
  • Registrering næringsfartøy - Skipsregistrene
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • NIS
  • NOR

  Skipsregisteret (NOR) er det eneste registeret i Norge hvor man kan bruke fartøyet som sikkerhet for lån. Samlet utgjør de frivillig registrerte fartøyene nå verdier for rundt 59 milliarder.