Går over til risikobaserte tilsyn

1. juni innførte Sjøfartsdirektoratet risikobaserte tilsyn. Det innebærer at høyrisikoskip får nøyere tilsyn enn skip med lav risiko.

Les mer

Siste oppdateringer

Nyheter

 • Nye svovelregler vil redde liv

  • 19.06.2017
  • 12:15
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Fra 2020 blir det forbudt å bruke skipsdrivstoff med høyere svovelinnhold enn 0,5 prosent, mot dagens 3,5 prosent. En undersøkelse viser at de nye, internasjonale reglene kan redde 200.000 menneskeliv de første fem årene.

 • IMO setter autonomi på dagsorden

  • 14.06.2017
  • 10:27
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Autonome fartøy

  Etter initiativ fra blant annet Sjøfartsdirektoratet, setter FNs sjøfartsorganisasjon IMO spørsmålet om autonome skip på dagsorden.

 • Klart språk på Sjøfartsdirektoratets nettsider

  • 13.06.2017
  • 09:43
  • Aktuelt
  • Nyheter

  En fersk undersøkelse viser at språket på Sjøfartsdirektoratets nettsider er lett å forstå for de fleste. Det er likevel fortsatt ting å jobbe med for direktoratets klarspråksgruppe.

 • Vil være posisjonert for fremtiden

  • 31.05.2017
  • 13:47
  • Aktuelt
  • Nyheter

  - Vi kan ikke være helt sikre på hva fremtiden bringer, men vi ønsker å være med og gjøre norsk innovasjon på fremtidsrettede løsninger til internasjonal standard, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen etter Sjøfartsdirektoratets miniseminar under NorShipping.

 • Fremmer flagg og innovasjon på NorShipping

  • 30.05.2017
  • 13:19
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Den foretrukne maritime administrasjon

  På åpningsdagen for Nor-Shipping er Sjøfartsdirektoratet ute med et eget magasin som bilag i Dagens Næringsliv og Haugesunds Avis. Hovedtema er innovasjon og ny, miljøvennlig teknologi.

 • Unngå kollisjon på sjøen i sommer

  • 30.05.2017
  • 12:50
  • Aktuelt
  • Nyheter

  - Vi ser altfor mange ulykker og nestenulykker på sjøen i dag. Mange av disse ulykkene kan unngås ved at fritidsbåtførerne setter seg mer inn i sjøveisreglene. Det er blant annet viktig at alle kjenner til vikepliktsreglene, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.