Siste oppdateringer

Nyheter

 • Konvensjon om bedre arbeidsvilkår i fiskerisektoren

  • 17.11.2017
  • 11:45
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Konvensjonen om arbeids- og levevilkår for fiskere ble innført i Norge 16.november. Konvensjonen gjelder alle fiske- og fangstfartøy uansett størrelse og vil bli kontrollert ved tilsyn.

 • Justerer organiseringa i Sjøfartsdirektoratet

  • 06.11.2017
  • 10:13
  • Aktuelt
  • Nyheter

  For å sikre ein betre og meir og effektiv organisasjon har Sjøfartsdirektoratet vore gjennom ei mindre omorganisering. Målet er å yta betre service og styrkja det faglege arbeidet.

 • Elektroniske skjema og gjenbruk av data ved skipsregistreringer

  • 27.10.2017
  • 14:09
  • Aktuelt
  • Nyheter

  I løpet av første halvår 2018 vil direktoratet tilby elektronisk innsending av skjema til Skipsregistrene via Altinn. Gjenbruk og innhenting av informasjon fra registrerte fartøy vil gjøre skjemautfyllingen enklere og mer intuitiv.

 • Inviterer havbruksnæringen til miniseminar

  • 27.10.2017
  • 14:06
  • Aktuelt
  • Nyheter

  I etterkant av TEKMAR i Trondheim 6. desember, arrangerer Sjøfartsdirektoratet et miniseminar for havbruksnæringen. På agendaen står dagsaktuelle temaer som sikkerhetsstyringssystem og kommende kvalifikasjonskrav for førere av mindre lasteskip.