Fokus på risiko 2017

Sjøfartsdirektoratet vil ha økt fokus på sikkerhetsstyring i skipsfarten i 2017.

Les mer

Siste oppdateringer

Nyheter

 • Seminar om utslipp fra skip i norske fjorder

  • 20.10.2016
  • 13:08
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet har begynt kartleggingen av utslipp fra skipstrafikk i norske fjorder med et seminar med bransjen, berørte etater og organisasjoner.

 • Ønsker utfasing av de eldste fergene

  • 20.10.2016
  • 12:55
  • Fartøy
  • Passasjerskip
  • Ulykker og sikkerhet
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Skrog

  Sjøfartsdirektoratet ønsker en utfasing av de eldste fergene og har startet en prosess for å få fakta på bordet om konsekvenser og fordeler ved en slik mulig utfasing.

 • Satser på hydrogen i statsbudsjettet

  • 07.10.2016
  • 12:24
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet og Statens Vegvesen får i forslag til statsbudsjett 2017 ansvar for å jobbe videre med planene om bruk av hydrogen ved bygging av nye ferger.

 • Signerte avtale om havnesamarbeid

  • 07.10.2016
  • 10:40
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • LNG

  Norge sluttet seg 5. oktober til et samarbeid mellom store havner og sjøfartsadministrasjoner med mål om felles tekniske standarder for bunkring med LNG.

 • Åpner verdens første testområde for autonome skip

  • 30.09.2016
  • 13:11
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet og Kystverket signerte i dag avtalen som åpner for test av autonome skip i Trondheimsfjorden. -Vi vet ikke enda hvor utbredt autonomi vil bli i fremtidens skipsfart, men for Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en sentral aktør i denne utviklingen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

 • Sikkerhetskrav driver utviklingen av ny teknologi

  • 29.09.2016
  • 11:36
  • Aktuelt
  • Nyheter

  - Det som var en umulighet i går, er en mulighet i dag. Så fort går utviklingen av ny teknologi for skipsframdrift, sa Sjøfartsdirektoratets Jarle Jacobsen om bruk av batterier i skip.