Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Om direktoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet.

Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann.

Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse.

Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger.

Last ned Strategidokumentet for perioden 2016 - 2020 som pdf

Direktoratets hovedoppgaver er å:

 1. trygge liv og helse, miljø og materielle verdier
 2. registrere fartøy og rettigheter i fartøy
 3. føre tilsyn med bygging og drift av fartøy med norsk flagg, og deres rederier
 4. utstede sertifikater for sjøfolk og føre tilsyn med norske utdanningsinstitusjoner
 5. føre tilsyn med utenlandske fartøy i norske havner
 6. føre tilsyn med og fremme gode arbeids- og levevilkår på fartøy
 7. forvalte og utvikle norsk og internasjonalt regelverk
 8. markedsføre Norge som flaggstat
 9. forvalte tilskuddsordninger på vegne av departementet
 10. overvåke risikobildet
 11. drive forebyggende arbeid for å redusere antall ulykker i både fritidsflåten og næringsflåten

Overordnet mål:

Den foretrukne maritime administrasjonen

Sjøfartsadministrasjoner er viktige og sentral aktører for å ivareta og legge til rette for utvikling av maritim virksomhet. Sjøfarts- direktoratet skal være den foretrukne mari- time administrasjonen.

Dette betyr at direktoratet skal tilby konkurransedyktige tjenester slik at næringen velger norsk flagg. Vi skal være anerkjent for vår kompetanse i den maritime klyngen.

Overordnede departement og andre offentlige etater skal søke etter og lytte til våre råd. I internasjonale fora skal den norske stemmen bli lyttet til.

Vi skal ha et godt samarbeid med både forsknings- og utdanningsinstitusjoner, verft, utstyrsprodusenter og designere.

Videre skal direktoratet legge til rette for et godt trepartssamarbeid med rederiorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene.

For å bli den foretrukne maritime administrasjonen har vi to hovedmål:

 1. En kundeorientert og effektiv administrasjon
 2. En synlig, kompetent og anerkjent administrasjon

 

Direktoratet ledes av sjøfartsdirektør Olav Akselsen