Begjæring om tilsyn

 • Publisert: 01.01.2012
 • Endret: 21.02.2017

Bilde fra tilsynsvirksomhet
Sjøfartsdirektoratet på tilsyn om bord.
FOTO: Steinar Haugberg

Begjær tilsyn på fartøy

Nytt skjema for begjæring om tilsyn fra 2.1.2017

Sjøfartsdirektoratet lanserte nytt elektronisk skjema «KS-0115 Begjæring om tilsyn på fartøy» den 2. januar 2017. Manuelt begjæringsskjema utgår fra denne dato.  Det betyr at alle som skal begjære tilsyn på fartøy må gjøre dette elektronisk. Det nye skjemaet kan også brukes ved begjæring om ISM/ISPS revisjoner og verifikasjoner på fartøy.

Det nye skjemaet kan kun brukes for begjæring om tilsyn på fartøy. Skal du begjære ISM-revisjon eller verifikasjon på rederiet, må du fortsatt bruke det manuelle skjemaet KS-0834B. Bruk samme skjema når det begjæres tilsyn av servicestasjon for oppblåsbart redningsutstyr.

Når skal du sende begjæring om tilsyn?

Rederiet skal sende begjæring om tilsyn så snart som mulig når skip eller flyttbar innretning;

 1. er avtalt bygget
 2. skal ha utstedt eller opprettholdt sertifikat
 3. skal ha tilsyn for arbeids- og levevilkår (MLC-tilsyn) uten utstedelse av sertifikat
 4. ved havari, skade eller mangler
 5. skal få eller har fått utført endringer av skrog, arrangement, maskineri, utstyr og andre komponenter
 6. får slettet sin klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap
 7. overføres til et norsk skipsregister.

Flyttbar innretning

For flyttbare innretninger som har ligget i opplag i mer enn tolv måneder skal rederiet begjære tilsyn før den flyttbare innretningen settes i drift.

Hvem skal begjæringen sendes til?

Begjæringen sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt elektronisk skjema, unntatt i følgende tilfeller:

Tidsfrister

For sertifikatinspeksjoner skal begjæringen sendes inn så snart som mulig før ønsket tilsynsdato. Sjøfartsdirektoratet garanterer at tilsynet kan utføres til ønsket dato når begjæringen mottas senest 14 dager før denne datoen.

For revisjoner skal begjæringen sendes inn senest 3 måneder før ønsket dato for revisjon/verifikasjon.

Rederiets egenkontroll

Rederiet, eller den som handler for rederiet, plikter å foreta egenkontroll etter skjema for erklæring om rederiets egenkontroll, KS-0103, fylle ut og sende inn denne erklæringen før inspeksjonen kan finne sted. Rederiets egenkontroll skal foretas innenfor det tidsvindu som gjelder for den aktuelle inspeksjonen. Alle punkter i erklæringen som er aktuelle for fartøyet skal besvares.

Erklæringen skal sendes inn som vedlegg til KS-0115 Begjæring om tilsyn. Dersom rederiets egenkontroll ikke er utført når begjæring om tilsyn sendes inn, skal erklæringen ettersendes straks rederiets egenkontroll er utført.

Erklæring om rederiets egenkontroll, KS-0103 skal sendes når det begjæres årlig-, mellomliggende- og fornyelses-inspeksjon for følgende sertifikattyper:

 • Passasjersertifikat
 • Fartssertifikat for lasteskip og lektere
 • Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy

For skip med Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart, bruk skjemaet KS-0855. Rederiets egenkontroll ved fornyelse av Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart.

For skip med Sertifikat for oljevernberedskap, bruk skjema KS-0327 Sjekkliste for oljevernsertifikat, egenkontroll.

Erklæringen skal være mottatt av Sjøfartsdirektoratet før inspeksjonen kan starte.

Til toppen