Fritidsbåtkonferansen 2015

  • Publisert: 29.06.2016

Programmet inneholdt tema som miljø, regelverk og ulykker og sikkerhet.

Fritidsbåtkonferansen 2015 ble arrangert 16. og 17. april 2015 ved Scandic Maritim hotel i Haugesund.

Med Fritidsbåtkonferansen ønsker vi - gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring - å bidra til bedre sikkerhet for fritidsbåtbrukere.

Vi har et ønske om at dette skal være en møteplass for politikere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner og næringen.

Til toppen