Arbeids- og levevilkår for sjøfolk

En av sjøfartsdirektoratets hovedoppgaver er å føre tilsyn med og fremme gode arbeids- og levevilkår på fartøy.

Til toppen