Fritidsskippersertifikat

 • Publisert: 03.05.2016

For å kunne føre fritidsbåt mellom 15 og 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat. Sertifikatet søker du om å få utstedt hos Sjøfartsdirektoratet.

Bilde av fritidsbåt
Seilskøyte i frisk bris.
FOTO: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Skal du søke om å få det nye plastkortet?

Fra 1.januar er det mulig for alle som har et eksisterende fritidsskippersertifikat å søke om å få dette i plastkortformat (les nyhetssaken her).

Hvis du ønsker å gjøre dette er det viktig at du trykker på valget "duplikat" og deretter "konverter fra papir til plastkort".

Søk fritidsskippersertifikat

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart må du ha fritidsskippersertifikat.

Vi har to ulike sertifikater: D5L og D5LA.

 • Med D5L kan du føre norske fritidsfartsøy i stor kystfart.
 • D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Hvilke krav stilles for å få dette sertifikatet?

Du være fylt 18 år og oppfylle tre krav:

 • bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet,
 • gyldig helseerklæring fra lege og
 • dokumentert godkjent fartstid

Der er også mulig å få utstedt fritidssertifikat dersom du er eller har vært innehaver av et dekksoffisersertifikat etter STCW-konvensjonen, eller har bestått en eksamen som dekker vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften.

Kurs og eksamen

Fritidsskipperkurset er et emnebasert kurs som dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy inntil 24 meter i fartsområde stor kystfart.

Kurset er på 120 undervisningstimer fordelt over åtte moduler, hvor hver modul har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen:

 1. Navigasjon
 2. Navigasjonshjelpemidler
 3. Sjøveisregler og brovakthold
 4. Skipslære
 5. Sikkerhet
 6. Teknologi/motorlære
 7. Navigasjonshjelpemidler i praksis
 8. Håndtering av fartøy

Se oversikten over læresteder der du kan ta fritidsskippersertifikat

Hvilke helsekrav stilles?

Det kreves gyldig helseerklæring som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, og allmenn helsetilstand. Erklæringen skal ikke være eldre enn ett år dersom ikke annen gyldighet er angitt. 

Vi har ikke eget helseerklæringsskjema for D5L/A. Ettersom helsekravene samsvarer med bil kl. B kan legen bruke dette skjema. Husk bare å få påført at fargesynet er testet og funnet i normalt.

Les mer om helsekrav

Hvordan fyller jeg kravene til fartstid?

Du må oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å få utstedt fritidsskippersertifikatet:

 1. Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du må ha hatt eierskap eller full og sammenhengende disposisjonsrett til fartøyet. I tillegg må du dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig.   
  • Disponert og regelmessig brukt sees på som to ulike faktorer og krever derfor ulike former for dokumentasjon.
  • Dokumentasjon på at du har disponert fartøyet kan for eksempel være forsikringspapirer, kjøpskontrakt eller registrering i NOR. Har du fått disposisjonsrett på et fartøy som ikke er ditt, så skal du kunne dokumentere full disposisjonsrett på båten.
  • Du må også kunne dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. En slik dokumentasjon skal fremkomme skriftlig. Egenerklæring eller bekreftelse fra nær familie godtas ikke. Vedkommende som dokumenterer slik bruk skal ha kjennskap til din bruk av fartøyet. Ved regelmessig bruk menes med jevne mellomrom.
 2. Du har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter.
 3. Du har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter.

Worldwide (D5LA)

Du kan bygge på fritidskippersertifikatet gjennom et tilleggskurs for utvidet fartsområde. Tilleggskurset vil være på 45 undervisningstimer, og bestått kurs vil gi deg rett til å føre et fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Pris og utstedelse av sertifikat 

Søknad om fritidskippersertifikat sendes til Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet anbefaler å søke elektronisk for raskere saksbehandling.

Du må betale et engangsgebyr for å få utstedt fritidsskippersertifikat. Gebyret er fastsatt i forskrift om maritime sertifikatgebyrer mv.

Rettigheter til fritidsbåtskippersertifikat (50 b.t)

Innehaver av et fritidsbåtskippersertifikat har de samme rettighetene som innehaver av et fritidsskippersertifikat, jf. § 29 (4) i forskrift om 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften). Det vil si at fritidsbåtskippersertifikatet gir rettigheter til å føre fritidsfartøy med skroglengde opp til 24 meter, utenfor næringsvirksomhet, i fartsområde stor kystfart, uten å måtte konvertere sertifikatet.

Som en følge av endringene i kvalifikasjonsforskriften kan innehavere av et fritidsbåtskippersertifikat laste ned en verifisering av rettighetene. En utskrift av denne verifiseringen kan legges ved sertifikatet. Verfiseringen har både norsk og engelsk tekst.

Det er også mulig å konvertere fritidsbåtskippersertifikat til et fritidsskippersertifikat. Da må du søke til Sjøfartsdirektoratet og sende ved ditt originale sertifikat.

Til toppen