Fritidsskippersertifikat

For å kunne føre fritidsbåt mellom 15 og 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat. Sertifikatet søker du om å få utstedt hos Sjøfartsdirektoratet.

Til toppen