Søk personlig maritimt sertifikat

 • Publisert: 27.11.2015
 • Endret: 16.11.2017

Saksbehandlingstid er 2-4 uker. Søknader behandles ikke før sertifikatgebyret er betalt.

Du kan søke om disse maritime sertifikatene elektronisk:

 • dekksoffiser D1, D2, D3, D4, D5
 • fritidsskipper D5L, D5L/A
 • maskinoffiser M1, M2, M3, M4
 • assessor og hurtigbåtassessor
 • tankermann
 • brovakt og maskinvakt
 • matros
 • motormann
 • H-MOB og MOB (båtmann/livbåtfører)
 • skipselektriker og skipselektrikeroffiser
 • fiskeskipper klasse a, b, og c

Dette gjelder både førstegangssøknad, fornyelse og duplikat.

Du må fortsatt søke manuelt om disse sertifikatene:

Ønsker du likevel å søke manuelt

Dersom du ikke ønsker å søke elektronisk, kan du søke manuelt. Du finner papirskjemaer her. Husk at du må fylle ut skjemaene, signere og sende dem inn pr post. Husk også at sertifikatgebyret må være betalt før søknaden kan behandles. Alle papirvedlegg til søknaden må være attestert (med stempel "rett kopi") av offentlig instans.

Til toppen