Sertifikater

For å føre fritidsbåt i Norge kan det være at du trenger et sertifikat. Størrelsen på båten og alder på båtføreren bestemmer hvilket sertifikat du trenger.

I Norge har vi tre ulike sertifikater for førere av fritidsbåt:

  • Båtførerbevis – gir førerrettigheter inntil 15 meters lengde
  • Internasjonalt båtførerbevis (ICC) – gir førerrettigheter inntil 15 meters lengde
  • Fritidsskippersertifikat (D5L/ D5LA)gir førerrettigheter inntil 24 meters lengde

Mens båtførerbevis og fritidsskipper er nasjonale sertifikater, er ICC det eneste tilnærmede internasjonale sertifikatet for fritidsbåt per i dag.

Fritidsskippersertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet, mens båtførerbeviset og ICC utstedes av firmaet Norsk Test AS på vegne av Sjøfartsdirektoratet. 

Til toppen