Nyheter

Epostvarsling

Begrens listen

Tidsperiode

Hovedtema

 • Nye krav til fargesynsundersøking

  • 23.03.2017
  • 14:01
  • Sjøfolk, Helseerklæring, Aktuelt, Nyheter

  Frå 1. juli 2014 kom det nye krav til testing av fargesyn hos sjøfolk, i samsvar med dei endringane som vart gjort i STCW-konvensjonen etter ‘Manila amendments’. Dette medfører at den gamle ordninga med «lanternetesting» ikkje lenger held mål.

 • Krav om ferdighetssertifikat for LFF

  • 22.03.2017
  • 10:34
  • Utstyr og tekniske krav, Aktuelt, Nyheter, Drivstoff, LNG, Gass

  I januar trådte IGF-koden i kraft for skip som bruker drivstoff med lavt flammepunkt. Fra 1. juli 2018 må alle som har plikter og ansvarsområder knyttet til behandling og bruk av drivstoff, eller som har lederansvar for slike operasjoner om bord på denne typen skip, ha et ferdighetssertifikat for LFF (low-flashpoint fuels).

 • Mange gode grunner til at vest er best!

  • 13.03.2017
  • 15:28
  • Fritidsbåt, Sjøvett, Flytevest, Aktuelt, Nyheter

  Alle er vel enige i at vest er sexy? Vi i Sjøfartsdirektoratet kommer på mange gode grunner til at vest er best.

 • Færre skipsulykker i 2016

  • 08.03.2017
  • 09:00
  • Aktuelt, Nyheter

  2016 karakteriseres ved en nedgang i antall registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase sammenlignet med fjoråret. Vi må tilbake til 2009 før vi finner et år med færre skipsulykker enn 2016, mens antallet personulykker ikke har vært så lavt siden 1988/1989.

 • Årsrapporten for 2016 levert til NFD og KLD

  • 03.03.2017
  • 12:15
  • Aktuelt, Nyheter

  Årsrapporten for Sjøfartsdirektoratet sitt arbeid i 2016 er nå sendt til NFD, og det er gjort en god jobb med å oppfylle de mål og forventninger som er satt av departementet for 2016.