Båtførerbevis og ICC

  • Publisert: 27.11.2015

Er du født 01.01.1980 eller senere, og skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde trenger du båtførerbevis.

Båtførerbevis
Fritidsbåter i Karmsundet, Rogaland.
FOTO: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis.

Hva er båtførerbevis?

Båtførerbeviset er et sertifikat for å kunne føre fritidsbåt under 15 meter.

Gjelder for personer født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde.

Det finnes tre ulike sertifikater for førere av fritidsbåt i Norge:

  • Båtførerbevis – gir førerrettigheter inntil 15 meters lengde
  • Internasjonalt båtførerbevis (ICC) – gir førerrettigheter inntil 15 meters lengde
  • Fritidsskippersertifikat (D5L/ D5LA) – gir førerrettigheter inntil 24 meters lengde

Mens båtførerbevis og fritidsskipper er nasjonale sertifikater, er ICC det eneste tilnærmede internasjonale sertifikatet for fritidsbåt per i dag.

Frittidsskippersertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet, mens båtførerbeviset og ICC utstedes av firmaet Norsk Test AS på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Hvem trenger båtførerbevis?

Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis.

Båtførerbeviset lar deg føre norske fritidsbåter opp til 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor rikets grenser. For å få båtførerbeviset må du bestå båtførerprøven – en elektronisk prøve som fastsettes av Sjøfartsdirektoratet og som driftes av Norsk Test AS.

Personer født før 1980 er fritatt fra kravet om båtførerbevis, og kan føre båter opp til 15 meter uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis.

Ofte stilte spørsmål om båførerprøven og båtførerbeviset

Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Båtførerbeviset er et nasjonalt sertifikat. Dersom du vil leie båt i utlandet kan det være at norsk båtførerbevis ikke er tilstrekkelig. På grunn av dette ble Norge i 2011 med i en internasjonal ordning som gjør det enklere for nordmenn å leie båt i utlandet.

Ofte stilte spørsmål om ICC 

Til toppen