Helsekrav ved søknad om fritidskippersertifikat og fiskeskippersertifikat klasse C

  • Publisert: 29.03.2012

Kravene er hentet fra forskrift av 22.12.2011 nr 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Helsekrav:

Den som skal søke om fritidsbåtskippersertifikat må fremlegge helseerklæring som tilfredsstiller nedenfor nevnte krav. Helseerklæringen kan utstedes av allmennpraktiserende lege eller godkjent sjømannslege.

Syn:

Krav til synsevnen skal være minst 0.5 når begge øynene undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrke, plikter vedkommende å bruke slik korreksjon under virksomhet som skipsfører. Dersom synsstyrken på ett øye er mindre enn 0.05 må synsstyrken på det andre øyet være minst 0.6, eventuelt med optisk korreksjon. Synsfeltet må være normalt på minst ett øye.

Fargesyn:

Normalt fargesyn undersøkt med Ishiharas tavler eller likeverdig test.

Hørsel:

Det skal ikke foreligge større hørselstap enn 40 dB ved frekvensene 500–2000Hz og 60 dB ved 3000–4000Hz. Alternativt ansees kravene til hørsel som oppfylt dersom søker hører vanlig talestemme på 4 meters avstand med eller uten høreapparat.

Generelt:

Ved sykdom eller annen helsesvikt kan utstedelse av frididsbåtskippersertifikat nektes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle dersom helsetilstanden medfører en økt risiko for egen eller andres sikkerhet.

Helsekravene harmonerer med helsekravene for personbil klasse B. Legeattest for personbil kan brukes, men da må fargesans og hørsel føres på.

Til toppen