Risikovurdering på fiskrisk.no og lastrisk.no

  • Publisert: 25.05.2016

Sjøfartsdirektoratet tilbyr sine kunder enkle risikovurderingsverktøy for fiskefartøy og mindre lasteskip.

Nettstedene www.fiskrisk.no og www.lastrisk.no lar eiere av fiskefartøy og mindre lasteskip avdekke farer ved de ulike arbeidsoppgavene som utføres om bord på ditt fartøy. Du vil få hjelp til å vurdere risikoen og lage handlingsplaner på en systematisk måte, slik at du kan være i forkant og iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser på din arbeidsplass.

Til toppen