Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Faremeldinger

Utdrag fra forskrift om: Faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v.

1. Konvensjonens kapittel V om navigeringens sikkerhet, reglene 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 og 16, om faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v., gjelder for alle skip som bestemt i § 2 i denne forskrift.
2. For Norges vedkommende sendes faremeldinger til Havnedirektøren i Oslo. Meldinger om minefarer sendes vedkommende Sjøforsvarskommando. Meteorologiske observasjoner sendes Meteorologisk institutt. Radiomeldinger sendes som bestemt i Radioreglementet.
3. Det henstilles til reder/skipsfører å sørge for at konvensjonens kap V regel 8(e) etterkommes.