Sjøsikkerhetskonferansen 2017

  • Publisert: 27.03.2017

Sjøsikkerhetskonferansen 2017 arrangeres i Haugesund, fra onsdag 27. september til torsdag 28. september. I forkant av konferansen, tirsdag 26. september, arrangerer vi åpen dag på hovedkontoret til Sjøfartsdirektoratet.

Foredragsholder under Sjøsikkerhetskonferansen 2016

Meld deg på konferansen her

Se påmeldte deltakere

 

Tema og program under konferansen

Årets temaer er blant annet:

  • Automatisering og digitalisering
  • Grønn skipsfart
  • Sikkerhetsstyring
  • Læring av ulykker
  • Sjøfartsdirektoratets fokusområder

Program

Se årets program her>>>>

Om Sjøsikkerhetskonferansen:

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er den viktigste møteplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge.

Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Tid og sted

Konferansen holdes på Scandic Maritim i Haugesund, onsdag 27. september  kl 10:00 – torsdag 28. september kl 14:00.

Se eget punkt om Åpen dag lenger ned på siden.

Spørsmål

For generelle spørsmål om konferansen, ta kontakt med Randi Linløkken på tlf. 992 58 100  eller Hedda Grip Vikse på tlf. 922 31 586, send epost til konferanse@sdir.no.

Åpen dag på Sjøfartsdirektoratet 26. september 2017

Tradisjonen tro åpner direktoratet opp dørene dagen før Sjøsikkerhetskonferansen. Her kan alle som ønsker det få innblikk i den daglige driften.

Fra klokka 10.00 vil det bli et felles program med korte foredrag om dagsaktuelle tema. Det serveres en enkel lunsj, og etterpå blir det bli mulig å møte saksbehandlere fra de ulike avdelingene.

I forbindelse med «Åpen dag» arrangerer vi en sosial samling for deltakerne om kvelden. Dette foregår i Sjøfartsdirektoratets lokaler og kveldsarrangementet er gratis.

Til toppen