Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Velferd for sjøfolk

Logo Norwegian Government Seamen's Service

Sjøfolk har ikke samme muligheter som den landbaserte befolkningen til å benytte samfunnets kultur- og fritidstilbud ettersom de ofte er lange perioder borte fra hjemplassen, og tilbringer fritiden om bord i et lukket miljø.

Den første statlige velferdstjenesten for sjøfolk ble grunnlagt i 1947. Hovedoppgaven er å tilrettelegge for at også sjøfolk kan benytte seg av våre felles goder så langt det er mulig, på fartøyene og i havn.

Sjøfartsdirektoratets velferdsvirksomhet baserer seg bestemmelsene i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin konvensjon om sjøfolks arbeids - og levevilkår (MLC).

Velferdstilbudene blir formidlet både gjennom egen stasjon, lokale kontakter og norske sjømannskirker. Sjøfartsdirektoratet har egen velferdsstasjon med heltidsansatt i Rotterdam. I Aberdeen er det opprettet avtale med den norske sjømannskirkene om formidling av velferdsservice. I tillegg formidles bøker fra flere lokale kontakter. Langs norskekysten ytes velferdsservice til norske og utenlandske sjøfolk i Bergen og i Narvik. Nyttig informasjon for utenlandske sjøfolk som besøker norske havner er samlet i en egen havneguide.

En betydelig del av Sjøfartsdirektoratets velferdstilbud formidles direkte fra hovedkontoret i Haugesund. Mer informasjon om de ulike tilbudene finner du i menyen nedenfor. Årsmeldinger fra Velferden finner du her.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte Velferden via .

Mer spesifikke tema