Velferdstjenesten

Sjøfartsdirektoratets underavdeling for arbeids- og levevilkår tilbyr ulike velferdstiltak og driver Sjøfartsdirektoratets idrettstjeneste. Velferdsvirksomheten baserer seg bestemmelsene i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin konvensjon om sjøfolks arbeids - og levevilkår (MLC).

Sjøfolk har ikke samme muligheter som den landbaserte befolkningen til å benytte samfunnets kultur- og fritidstilbud ettersom de ofte er lange perioder borte fra hjemplassen, og tilbringer fritiden om bord i et lukket miljø.

Den første statlige velferdstjenesten for sjøfolk ble grunnlagt i 1947. Hovedoppgaven er å tilrettelegge for at også sjøfolk kan benytte seg av våre felles goder så langt det er mulig, på fartøyene og i havn.

Velferdstilbudene blir formidlet både gjennom egen stasjon, lokale kontakter og norske sjømannskirker. I Aberdeen er det opprettet avtale med den norske sjømannskirkene om formidling av velferdsservice. Langs norskekysten ytes velferdsservice til norske og utenlandske sjøfolk i Bergen og i Narvik. Nyttig informasjon for utenlandske sjøfolk som besøker norske havner er samlet i en egen havneguide.

En betydelig del av Sjøfartsdirektoratets velferdstilbud formidles direkte fra hovedkontoret i Haugesund.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte Velferden via e-post.

Til toppen