Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Søk i Skipsregistrene Søk heller i nettsidene til Sjøfartsdirektoratet www.sjofartsdir.no

Viktig informasjon

  • Flere av feltene i databasen er søkbare men det er kun fartøyets IMO nummer og norske kjenningssignal som anses som unike søkevalg.
    Les mer om når søkedatabasen oppdateres og angivelse av søkevalg her.
  • Det vil alltid  være en tidsforskyvning mellom offisielle journalføringer og søke-databasen.
  • Søket er et tilbud som vil gi deg en indikasjon på om fartøyet/bygget/kontrakten er registrert eller om ønsket skipsnavn er ledig. Informasjon om sist utstedt CSR er også tilgjengelig.
  • Hvis søket kommer opp tomt eller du trenger en offisiell utskrift, send en epost til Avdeling Skipsregistrene,
    Flest mulig opplysninger bes oppgitt slik at vi kan søke bredt i våre registre.

 

Enkelte har opplevd noe uregelmessighet knyttet til bruk av Internet Explorer 11 (IE11) ved søk. Vi jobber med å finne en løsning på dette problemet.

Treff