Møt oss på NorShipping 2017

Sjøfartsdirektoratet deltar på årets NorShipping med en rekke fagpersoner innen ulike disipliner. Fokus i år er på den rivende utviklingen i nye framdriftsformer og alternative drivstoff som hydrogen og batteridrift, samt autonome skip. Du kan møte oss på vår stand i hall C, C04-05, eller gjøre konkrete avtaler med våre eksperter som du finner kontaktinformasjon til under. Vi vil gjerne ønske velkommen til vårt miniseminar om regelverksutvikling for nye innovasjoner og samarbeid med bransjen, som finner sted onsdag 31. mai. Se invitasjon og program til høyre. Vel møtt på årets NorShipping!

våre eksperter på norshipping

Svein David Medhaug

Svein David Medhaug


Innovasjon og ny teknologi

Koordinerer direktoratets arbeid innen e-navigasjon, automatisering og autonome skip.

Send ham en e-post

Kolbjørn Berge

Kolbjørn Berge


Innovasjon og ny teknologi

Prosjektleder for Nye energibærere og alternative drivstoff, koordinerer direktoratets arbeid med nye teknologier innen hydrogen- og batteridrift.

Send ham en e-post

Jarle Jacobsen

Jarle Jacobsen


Innovasjon og ny teknologi

Nøkkelrolle i godkjenning av ny teknologi innen hydrogen- og batteridrift. Deltar i prosjektgruppa Nye energibærere og alternative drivstoff.

Send ham en e-post

Veronica Charlotte Haugan

Veronica Charlotte Andersen Haugan


Innovasjon og ny teknologi

Brann- og eksplosjon, risikostyring, LNG, hydrogen og batterisystemer. Deltar i prosjektgruppa Nye energibærere og alternative drivstoff.

Send henne en e-post

Olav Akselsen

Olav Akselsen


Sjøfartsdirektør

Øverste leder for Sjøfartsdirektoratet. Ansvarlig for rammevilkår, ressursprioriteringer og utvikling av etaten.

Send ham en e-post

Caroline Stensland

Caroline


Markedssjef

Markedsføring av Sjøfartsdirektoratet og Norsk internasjonalt skipsregister

Send henne en e-post

Dag Inge Aarhus

Dag Inge Aarhus


Kommunikasjonsdirektør

Mediekontakt, ansvarlig for direktoratets kommunikasjonsarbeid på nett, sosiale medier og papirmedier

Send ham en e-post

Mari Huser Hestetun

Mari Huser Hestetun


Juridisk seniorrådgiver, Skipsregistrene

Regelverk og prosedyrer for registrering av fartøy i Skipsregistrene.

Send henne en e-post

Anders Norheim

Anders Norheim


Rådgiver, Skipsregistrene

Svarer på alle spørsmål angående regelverk og prosedyrer for registrering i Skipsregisterene.

Send ham en e-post

Beate Nygaard

Beate


Rådgiver, Skipsregistrene

Spørsmål om registrering ved Skipsregistrene.

Send henne en e-post

Erik Johan Landa

Erik Johan Landa


Senioringeniør, Passasjerskip

Nautikk, søk og redning (passasjerskip), Polarkoden, prosjekleder nybygg.

Send ham en e-post

Torstein Dale Selsås

Torstein Dale Selsås


Sjefsingeniør, Lasteskip

Nautikk og livredning, IMO-underkomitéene Ship Systems and Equipment (SSE) og Ship Design and Construction (SDC).

Send ham en e-post

Hans-Petter Sandseth

Hans-Petter


Senioringeniør, Kontroll og inspeksjon

Inspeksjoner, nybygg, flyttbare innretninger, ISPS, PSC, MLC.

Send ham en e-post

Yngve Folven Bergesen

Yngve Folven Bergesen


Underdirektør, underavd. Sjøfolk

Ansvar for direktoratets utstedelse av sertifikater, påtegninger og godkjennelser av sjømannsleger og læresteder.

Send ham en e-post

Lise Goa Fagerheim

Lise Goa Fagerheim


Overingeniør, underavd. Sjøfolk

Rådgiver og saksbehandler, sertifikater for sjøfolk.

Send henne en e-post

Lars Inge Vatnem

Lars Inge


Seniorrådgiver

Tilskuddsdordningen for sjøfolk og digitale tjenester.

Send ham en e-post

Steinar Haugberg

Steinar Haugberg


Kommunikasjonsrådgiver

Webredaktør og prosjektleder for utvikling av digitale tjenester.

Send ham en e-post

Kari Stautland

Kari Stautland


Kommunikasjonsrådgiver

Redaktør for Navigare, Sjøfartsdirektoratets kvartalsvise tidsskrift.

Send henne en e-post

Hedda Grip Vikse

Hedda Grip Vikse


Kommunikasjonsrådgiver

Koordinerer Sjøfartsdirektoratets tilstedeværelse på NorShipping 2017.

Send henne en e-post

Til toppen