Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

RINA er godkjent som klasseselskap

23. september i år inngikk Nærings- og handelsdepartementet avtale med det italienske klassifikasjonsselskapet RINA S.p.A.

RINA S.p.A. er tildelt tilsynsmyndighet og kan etter dette utføre inspeksjoner og sertifisering av norske skip på vegne av norske myndigheter.

Kontroll med norske skip ivaretas av Sjøfartsdirektoratet, mens inspeksjoner og tilsyn kan delegeres til anerkjente klassifikasjonsselskaper. NIS-registrerte skip og et stort antall av skipene i NOR er delegert anerkjente klassifikasjonseselskap. American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Lloyds Register of Shipping (LR) samt RINA S.p.A (RINA) er med dette delegert tilsynsmyndighet.

- Det er positivt for Norge som skipsfartsnasjon at RINA blir godkjent som klasseselskap. Det gir norske redere større valgfrihet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

8. november i år utvides antallet også til å inkludere det syvende klasseselskap, japanske Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK).