Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Haster å få på plass rammene for skipsfart i Arktis

Det store omfanget av issmelting i Polhavet gjør at det haster med å få på plass rammer for sikker, miljøvennlig og effektiv skipstrafikk i Arktis.

I går fikk utenriksministeren overrakt fagrapporten som er utarbeidet knyttet til skipsfart i polare strøk.

- Rapporten øker kunnskapen om muligheter og utfordringer i nord på et område der Norge har verdensledende kompetanse og sterke interesser. At isen smelter er et alvorlig resultat av klimaendringer. Samtidig blir det enda viktigere å legge til rette for at sjøtransport og maritim næringsvirksomhet i nord foregår på en sikker og miljøvennlig måte. Regjeringen vil nå gå nøye gjennom rapportens anbefalinger, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Faggruppen ble nedsatt i 2012 som en oppfølging av regjeringens melding til Stortinget om nordområdene. Gruppen har vurdert norske interesser fra et nærings-, miljø- og utenrikspolitisk perspektiv. Rapporten konkluderer med at Polhavet i dag ikke er tilrettelagt for å ta imot en stor trafikkøkning. En eventuell ulykke vil ha store negative konsekvenser for miljøet og kan stoppe framtidig næringsaktivitet.

Rapporten anbefaler at Norge leder an i innsatsen for å møte utfordringene, blant annet ved å arbeide for regelverk, infrastruktur og beredskap. 

- Vi må håndtere de betydelige mulighetene som finnes i nord og de konkrete utfordringene vi ser, med vår spesielle kompetanse og erfaring. Norge har de beste forutsetninger for å ta en lederrolle i dette og, etter faggruppens syn, også en forpliktelse, sa faggruppens leder Johan Nic. Vold ved overrekkelsen av rapporten.

Pressemeldingen er hentet fra Utenriksdepartementet - på denne siden finner du også rapporten (som kan lasted ned som pdf)

Bilde av faggruppen (fra venstre) : Irene Waage Basili, Liv Astri Hovem, Gunnar Sander, Turid Stemre, Johan Nic. Vold (leder), Arild Moe, Hanna Lee Behrens, Ole Arve Misund, Kirsten Hammelbo (sekretær).