Tilskuddsordningen

  • Publisert: 04.11.2014

Tilskuddsordningen for sjøvettiltak for barn og unge har søknadsfrist en gang i året. Søknadsfristen for 2017 er utløpt.

Bilde av barn som lærer sjøvett
Sjøvettiltak for grunnskoleelever i Haugesund.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Rapportering om bruk av tilskuddsmidler

Sjøfartsdirektoratet har som målsetning å få redusert antall fritidsbåtulykker.

Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge.

Sjøfartsdirektoratet åpnet i 2014 for at frivillige foreninger kan søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter for barn og unge, etter nærmere retningslinjer.

Merk at retningslinjene for tilskuddsordningen er justerte og at det nå settes vilkår for å søke om midler.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2017.

Frivilige foreninger som får tilskudd til aktiviteter er pliktige til å rapportere om bruken av disse på eget skjema innen 1.11.2016.

Vær med i trekning

Vi trekker ut 5 deltakere fra foreningene som får dekket konferansenavgift, reise og opphold i forbindelse med Fritidsbåtkonferansen 2017.

Vinnere blir trukket ut fra de organisasjonene som får tildelt midler.

Søknadsfristen for 2017 er utløpt.

Rapportering om bruk av tilskuddsmidler

Til toppen