Moglege eigarar av «XALO» – LH2470 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 04.12.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: XALO

·         Kjenningssignal: LH2470

·         CIN-nummer: DK-XYA43108D606

·         Bygd av: X-Yachts i Haderslev, Danmark

·         Byggeår: 2006

·         Lengde: 12,93 m

·         Breidde: 3,97 m

·         Djupne: 2,20 m

·         Eiga av: Anja Kirchberg frå Hamburg, Tyskland – Anja Mølgaard og Jens Mølgaard frå Thisted, Danmark – Jens Kratholm frå Narvik, Norge og seinast av Nils K. Westrheim frå Narvik, Norge.

Melder ingen seg vil Nils K. Westrheim få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen