Moglege eigarar av «We Two W." – LK3818 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 08.09.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: WE TWO W.
  • Tidlegare namn: NORDIC SKY
  • Kjenningssignal: LK3818
  • Modell: Beneteau Oceanis 500
  • Bygg nr. 52 av Chantiers Beneteau, St. Hilaire Riez, Frankrike i 1989.
  • Lengde: 14,97 m
  • Breidde: 4,73 m
  • Djupne: 2,04 m
  • Eiga av: Norwegian Yacht Charter DA, Ålesund og seinast i fellesskap av Ole W. Erichsen, Oslo og Leif W. Erichsen, Oslo.

Melder ingen seg, vil Ole W. Erichsen, Oslo og Leif W. Erichsen, Oslo, i fellesskap få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

 

Til toppen