Moglege eigarar av «PLUTO» – LH2088 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 18.04.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: PLUTO
  • Kjenningssignal: LH2088
  • HIN/CIN-nr. DE-BAVJ37Y3L506
  • Type: Bavaria 37 Cruiser 
  • Bygd av Bavaria Yachtbau GmbH., Tyskland, i 2005.
  • Største Lengde:11,20 m
  • Breidde: 3,80 m
  • Djupgående: 1,95 m
  • Eiga av: Lunde Båt Vest AS, Hundvåg, Jan Hanstveit, Fotlandsvåg, Kjell-Gunnar Valdersnes, Manger, og seinast av Chriss Morten Vestnes, Lysekloster.


Melder ingen seg, vil Chriss Morten Vestnes, Lysekloster, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen