Moglege eigarar av "No Stress" – LH2444 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 14.11.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: NO STRESS
 • Kjenningssignal: LH2444
 • Cin kode: IT-CDP3BS68H606
 • Bygd av Cantiere del Pardo S.p.a. Italia
 • Byggjeår: 2006
 • Model: Grand Soleil 37
 • Lengde: 11,30 m
 • Breidde: 3,68 m
 • Djuptgåande: 2,40 m
 • Eiga av: Briz AS, Son, Pål Kragerud, Oslo, Jon Rellsve, Oslo, og seinast av Andreas Martin Hoel, Hvam.
 • Melder ingen seg, vil Andreas Martin Hoel, Hvam få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen