Moglege eigarar av «Lorine» – LM6631 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 17.02.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: Lorine (tidl. «Kversø», «Sandy»).
  • Kjenningssignal: LM6631.
  • Fiskerimerke: ST-2-A.
  • Bygd av: Sandøy Plastindustri, Sandøy i 1978 – byggenr. 96.
  • Lengde: 8,76 m.
  • Breidde: 3,08 m.
  • Djupne: 1,51 m.
  • Eiga av: Terje Larsen, Mandal, Egil Lund, Mandal, Tore Bjørsvik, Steinsdalen og seinast av Handberg Fisk og Fangst AS, Agdenes.

Melder ingen seg, vil Handberg Fisk og Fangst AS, Agdenes få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen