Moglege eigarar av «Lazy Days» - LJ3701 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 12.10.2017

Kunngjering Sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fritidsfartøyet, blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

·         Namn: Lazy Days

·         Kjenningssignal: LJ3701

·         Registreringsnummer i Småbåtregisteret: CAD915

·         Byggjenummer: 4129

·         Modell: Princess 415

·         Bygd av: Marine Projects Ltd, England, i 1986

·         Lengde: 12,85 m

·         Breidde: 4,16 m

·         Djupne: 1,29 m

·         Eiga av: Jan Kvamme, Ølen og seinast av Terje Johansen, Sandefjord   

 

Melder ingen seg, vil Terje Johansen, få registerheimel til fartøyet i medhald av Sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen