Moglege eigarar av «Bonita» – LL9454 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

 • Publisert: 16.06.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

 • Namn: Bonita (ex. Havella)
 • Kjenningssignal: LL9454
 • Småbåt reg.nr: VAJ349
 • Bygd av Wauquiez Boats, Frankrike, i 1980
 • Byggenr: 198
 • Modell: Gladiateur
 • Lengde: 9,99 m
 • Breidde: 3,35 m
 • Djuptgåande: 1,80 m
 • Eiga av: Rolf Fossgård, Bodø, Øistein Aagesen, Namsos og seinast av Dag-Tore Landre, Fosslandsosen. 

Melder ingen seg, vil Dag-Tore Landre, Fosslandsosen, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen