Moglege eigarar av "Aslaug"– LH2139 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 18.05.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: ASLAUG
  • Kjenningssignal: LH2139
  • Bygd av: Marine Projects Ltd, Plymouth, England
  • Byggeår: 1989
  • Lengde: 37,8 fot
  • Breidde: 12,3 fot
  • Djupne: 6,4 fot
  • Eiga av: Moody Marketing and Development Ltd, Southampton, Cyril Driver, Somerset, Clive Raymond Camp, Dorset, og seinast av Frida Karina Kjøde Rusnak og Odd Johan Akselsen, Oslo.
  • Melder ingen seg, vil Frida Karina Kjøde Rusnak og Odd Johan Akselsen, Oslo. få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen