Artemis - LK5196

  • Publisert: 11.08.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: ARTEMIS
  • Kjenningssignal: LK5196
  • Bygd av Contrastbåtar AB i Karlstad, Sverige i 1990
  • Lengde: 12,17 m
  • Breidde: 3,70 m
  • Djupne: 1,68 m
  • Eiga av: Contrastbåtar AB i Karlstad, Sverige – Normar Yachts AS i Son, Norge – Kim Wahl og Geir Gramdal i Oslo, Norge – Geir Gramdal i Oslo, Norge og seinast av Karl Albrektsen i Stokmarknes, Norge.


Melder ingen seg vil Karl Albrektsen få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

Til toppen