Moglege eigarar av Beneteau First 31.7 «Amy Pond" – LA9658 blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad

  • Publisert: 20.03.2017

Kunngjering sjølova § 36: Heimel til fartøyet ervervast ved kunngjering på www.lysningsblad.no og www.sdir.no

Moglege eigarar av dette fartøyet blir bedne om å melde seg til Skipsregistra innan 1-ein-månad:

  • Namn: AMY POND, ex FRØKEN SMILLA
  • Kjenningssignal: LA9658
  • HIN/CIN-nr. FR-BEY23888B000
  • Bygd av Beneteau S.A., Frankrike, i 2000.
  • Største Lengde: 9,50 m
  • Breidde: 3,23 m
  • Eiga av: Stavanger Seil AS, Hundvåg, Morten Fotland, Fotlandsvåg, og seinast av Isabel Barroso Gomez, Oslo.

Melder ingen seg, vil Isabel Barroso Gomez, Oslo, få registerheimel til fartøyet i medhald av sjølova § 36.

Kontakt Skipsregistra

Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: 55 54 12 50
post@nis-nor.no

 

Til toppen