Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Velferd for sjøfolk

Logo Norwegian Government Seamen's Service

Sjøfolk har ikke samme muligheter som den landbaserte befolkningen til å benytte samfunnets kultur- og fritidstilbud ettersom de ofte er lange perioder borte fra hjemplassen, og tilbringer fritiden om bord i et lukket miljø.

Den første statlige velferdstjenesten for sjøfolk ble grunnlagt i 1947. Hovedoppgaven er å tilrettelegge for at også sjøfolk kan benytte seg av våre felles goder så langt det er mulig, på fartøyene og i havn.

Sjøfartsdirektoratets velferdsvirksomhet baserer seg bestemmelsene i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin konvensjon om sjøfolks arbeids - og levevilkår (MLC).

Velferdstilbudene blir formidlet både gjennom egne stasjoner, lokale kontakter og norske sjømannskirker. Sjøfartsdirektoratet har stasjoner med heltidsansatte i Rotterdam og Port Said (Suezkanalen). I Aberdeen, Houston og Singapore er det opprettet avtaler med de norske sjømannskirkene. I tillegg formidles aviser og bøker fra flere lokale kontakter. Langs norskekysten ytes velferdsservice til norske og utenlandske sjøfolk på Mongstad, i Narvik og Odda. Nyttig informasjon for utenlandske sjøfolk som besøker norske havner er samlet i en egen havneguide.

En betydelig del av Sjøfartsdirektoratets velferdstilbud formidles direkte fra hovedkontoret i Haugesund. Mer informasjon om de ulike tilbudene finner du i menyen nedenfor. Årsmeldinger fra Velferden de siste årene finner du her.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte Velferden via .

Mer spesifikke tema