Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Velferd for sjøfolk

Velferden er en del av virksomheten til underavdeling Arbeids- og levevilkår og formidler en rekke kultur- og fritidstilbud til sjøfolk ombord på norske skip

Logo Norwegian Government Seamen's Service

Sjøfolk har ikke samme muligheter som den landbaserte befolkningen til å benytte samfunnets kultur- og fritidstilbud ettersom de ofte er lange perioder borte fra hjemplassen, og tilbringer fritiden om bord i et lukket miljø.

Den første statlige velferdstjenesten for sjøfolk ble grunnlagt i 1947. Hovedoppgaven er å tilrettelegge for at også sjøfolk kan benytte seg av våre felles goder så langt det er mulig, på fartøyene og i havn.

Sjøfartsdirektoratets velferdsvirksomhet baserer seg bestemmelsene i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sin konvensjon om sjøfolks arbeids - og levevilkår (MLC).

Velferdstilbudene blir formidlet både gjennom egne stasjoner, lokale kontakter og norske sjømannskirker. Sjøfartsdirektoratet har stasjoner med heltidsansatte i Rotterdam og Port Said (Suezkanalen). I Aberdeen, Houston og Singapore er det opprettet avtaler med de norske sjømannskirkene. I tillegg formidles aviser og bøker fra flere lokale kontakter. Langs norskekysten ytes velferdsservice til norske og utenlandske sjøfolk på Mongstad, i Narvik og Odda. Nyttig informasjon for utenlandske sjøfolk som besøker norske havner er samlet i en egen havneguide.

En betydelig del av Sjøfartsdirektoratets velferdstilbud formidles direkte fra hovedkontoret i Haugesund. Mer informasjon om de ulike tilbudene finner du i menyen nedenfor. Årsmeldinger fra Velferden de siste årene finner du her.

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte Velferden via .

Mer spesifikke tema