Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Sjømannspensjon

Har du sluttet i tjenesten til sjøs og er mellom 60 og 67 år? Da har du kanskje rett til sjømannspensjon eller en engangsutbetaling.

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Ordningen gjelder arbeidstakere på skip på minst 100 bruttotonn som er innført i norsk skipsregister og offshorerelaterte innretninger. Som arbeidstakere regnes norske statsborgere, borgere fra EØS-land, utendinger med fast bopel i Norge, samt tredjelands statsborgere bosatt i et annet nordisk land.

Ordningen finansieres ved avgifter fra arbeidstakere og arbeidsgivere, samt ved tilskudd fra staten

Mer om ordningen her: http://www.pts.no/