Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

Sertifikater sjøfolk - manuelle skjema

For at du skal få så rask og riktig informasjon som mulig vil Sjøfartsdirektoratet be deg lese informasjonen i "Behandlingstid og innsending" som du finner som link til høyre på siden. Det ligger også konkret informasjon på de enkelte sertifikatsidene.

Gyldighetstid på sertifikater

STCW konvensjonen krever at kompetanser som legges til grunn for sertifikatutstedelse skal vedlikeholdes – og dette må dokumenteres hvert femte år. Normalt vil derfor sertifikater utstedes med en gyldighetstid på fem år regnet fra utstedelsesdatoen. Mer informasjon på denne siden.

Mer spesifikke tema