Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Sjøfartsdirektoratet benytter cookies på sine nettsider

For sjømannslege - send inn helseerklæring

Det nye elektroniske systemet

Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for innrapportering og produksjon av helse- og udyktighetserklæringer via elektronisk skjema. Alle sjømannsleger skal fra nå av bruke dette systemet, som har flere fordeler:

  • Skjemaet er skreddersydd med veiledning for utfylling og kontroll av opplysningene som blir lagt inn, noe som fører til at det blir mindre risiko for feil ved utfylling.
  • Det vil også bli lettere for sjømannsleger å ha oversikt over arbeidstakers helsehistorikk ved helseundersøkelse, ettersom alle innleverte helse- og udyktighetserklæringer på arbeidstaker vil arkiveres i Sjøfartsdirektoratets database og er tilgjengelig når arbeidstaker kommer til neste helseundersøkelse.
  • En del av informasjonen i skjemaet blir fylt ut ved hjelp av oppslag mot Folkeregisteret og Sjøfartsdirektoratets fagsystem, noe som medfører raskere saksbehandlingstid.


I tillegg medfører det nye elektroniske systemet en fordel for arbeidstaker som nå slipper å levere helseerklæring ved søknad om sertifikater for helseerklæringer produsert etter det nye systemet er implementert.

Hvordan finne skjemaet

De elektroniske erklæringene blir tilgjengelige ved utfylling av Helse- og udyktighetsskjemaet i skjemaportalen til Altinn. Du må derfor være pålogget med ditt personnummer og passord for å kunne bruke denne tjenesten. For å få tilgang til riktig skjema har du to alternativer:

A) Bruk linken til høyre på denne siden for direkte tilgang til skjemaet (dette er den enklest inngangen). Når du klikker på linken vil Altinn åpnes i nytt vindu. Etter pålogging vil du bli sendt rett inn i korrekt skjema.

B) Skjemaet som skal fylles ut, er tilgjengelig dersom du logger deg direkte på www.altinn.no . Velg «Skjema og tjenester» øverst på siden. Velg Sjøfartsdirektoratet under «Tjenesteeier/etat». Og velg «Oppdater». Finn Helse- og udyktighetsskjema på listen.

NB: Skjema for helseundersøkelse med egenerklæring (KS-0497 E), som lastes ned via denne linken - fylles ut som før og oppbevares av sjømannslegen.

Denne prosedyren gjelder helseerklæringer (HE) og udyktighetserklæringer (UE) som nå skal leveres elektronisk.

Hvem kan sende inn elektronisk

Elektronisk skjema ved utstedelse av HE og UE kan brukes av alle godkjente sjømannsleger med norsk fødselsnummer eller D-nummer og som har sendt sine personalia til Sjøfartsdirektoratet.

Hva kreves av utstyr

For å kunne bruke det elektroniske skjemaet, trenger du en datamaskin med oppkobling til internett. Du må også ha installert et program som kan vise pdf-filer på datamaskinen. Dersom du trenger et slikt program, kan du laste ned en pdf-leser på følgende adresse:

http://get.adobe.com/no/reader/  .

Oppbygning av skjemaet

Skjemaet i skjermbildet har tre hovedområder. Til venstre finner du oversikten over det som skal fylles ut, og hvor du befinner deg i skjemaet. I midten er selve skjemaet; det er her du legger inn informasjonen fra undersøkelsen. Til høyre vil hjelpetekster være tilgjengelig dersom du trykker på knappene i skjermbildet merket med «?».